Ratings

INOKUTI Kozo (Japan)

Japanese name(s): 井野口幸蔵
2 tournaments
12 results
Player ID: 10151
  • 2006
2006-12-29: 5th Tatebayashi Open(Japan)
SANO Yokowon againstINOKUTI Kozo
OKUDA Tsuyoshiwon againstINOKUTI Kozo
INOKUTI Kozowon againstSAITO Kikuchi
WATAHIKI Kentawon againstINOKUTI Kozo
KATORI Michihirowon againstINOKUTI Kozo
2006-12-14: 4th Tatebayashi Open(Japan)
KOBAYASHI Manabuwon againstINOKUTI Kozo
YAMAMOTO Kunihirowon againstINOKUTI Kozo
NAKAMURA Ryuichilost toINOKUTI Kozo
HINO Kazuewon againstINOKUTI Kozo
OTSUKA Manabuwon againstINOKUTI Kozo
INOKUTI Kozowon againstKANAI Rikiya