Ratings

KAJIAWA Tsumori (Japan)Japanese name(s): 梶川千里
2 tournaments
7 results
2018-11-17: 141_Shinagawa_open(Japan)
NODA Yuna56-08KAJIAWA Tsumori
GOTO Yoshiaki57-07KAJIAWA Tsumori
2008-08-17: 38_Sendai_Open(Japan)
SASAKI Keisuke56-08KAJIAWA Tsumori
SAITO Shinichi47-17KAJIAWA Tsumori
OGAWA Daisuke52-12KAJIAWA Tsumori
KAJIAWA Tsumori56-08KAJIAWA Rinka
KAJIAWA Tsumori35-29SUWABE Tomonori