Ratings

FURUTA Shizuma (Japan)

Japanese name(s): 古田静馬
3 tournaments
19 results
2010-01-10: 265_Kyoto_meeting(Japan)
TSUCHIYA Ryosuke50-14FURUTA Shizuma
FUJIWARA Keiko51-13FURUTA Shizuma
ASANO Yuki61-03FURUTA Shizuma
KIMURA Yamaji41-23FURUTA Shizuma
FURUTA Shizuma33-31HATA Ikoma
FURUTA Shizuma47-17KANDA Ayumi
2009-12-06: Akashi_year_forgetting_conf_2009(Japan)
FURUTA Shizuma34-30OKAMURA Hiroaki
FURUTA Shizuma35-29IMANAKA Ro
MIYAMOTO Iizuka40-24FURUTA Shizuma
OKAWA Chieko41-23FURUTA Shizuma
HIRABAYASHI Eiji37-27FURUTA Shizuma
KITAMURA Shinji35-29FURUTA Shizuma
2009-05-03: 21_Kyoto_Open(Japan)
KURITA Seiya44-20FURUTA Shizuma
IIJIMA Takamune57-07FURUTA Shizuma
FURUTA Shizuma47-17NISHIKAWA Kazuo
FURUTA Shizuma34-30UENO Kakuya
TSUBOUCHI Masao56-08FURUTA Shizuma
WAKU You40-24FURUTA Shizuma
FURUTA Shizuma40-24KAGOTANI Hiroto