Ratings

AOKI Hideki (Japan)Japanese name(s): 青木英輝
1 tournaments
5 results
  • 2005
2005-05-08: 7th Tochigi meeting(Japan)
TAKANO Yumikowon againstAOKI Hideki
SASAKI Shimawon againstAOKI Hideki
FURUKAWA Kazuhirowon againstAOKI Hideki
AOKI Hidekiwon againstSASAKI Dorina
SASAKI Yuriawon againstAOKI Hideki