Ratings

MATSUMOTO Michio (Japan)

Japanese name(s): 松本充生
6 tournaments
32 results
Player ID: 10862
2010-05-23: 6_Sapporo_open(Japan)
NOZAKI Jyunetsu60-04MATSUMOTO Michio
WADA Katsuhiko53-11MATSUMOTO Michio
SATO Tetsuya49-15MATSUMOTO Michio
KOSUKE Daisuke38-26MATSUMOTO Michio
YUSAKI Akihiro39-25MATSUMOTO Michio
OKABAYASHI Noguchi50-14MATSUMOTO Michio
2010-03-28: 4_Sapporo_open(Japan)
KATORI Michihiro47-17MATSUMOTO Michio
HIRATA Yuuki49-15MATSUMOTO Michio
OKABAYASHI Noguchi63-01MATSUMOTO Michio
KOZUKA Kenta61-03MATSUMOTO Michio
TAKENOBU Kosuke51-13MATSUMOTO Michio
INOUE Sugimoto50-14MATSUMOTO Michio
2010-02-21: Hokkaido_expert_game(Japan)
HORI Masato62-02MATSUMOTO Michio
YOSHIDA Omino34-30MATSUMOTO Michio
TAKAHASHI Satomi47-17MATSUMOTO Michio
KIYONOBU Kenta53-11MATSUMOTO Michio
2009-11-15: 2_Sapporo_open(Japan)
KIYONOBU Kenta50-14MATSUMOTO Michio
KIYAMA Hamaya52-12MATSUMOTO Michio
TAKAHASHI Satomi50-14MATSUMOTO Michio
KIYOYUKI Kenji55-09MATSUMOTO Michio
NOZAKI Jyunetsu60-04MATSUMOTO Michio
INOUE Sugimoto50-14MATSUMOTO Michio
2009-10-18: Sapporo_1st_comm_conf(Japan)
KOO Shingo54-10MATSUMOTO Michio
WATANABE Take52-12MATSUMOTO Michio
KIYOHARA Hiroshiwon againstMATSUMOTO Michio
TAKAHASHI Yuta51-13MATSUMOTO Michio
IWABUCHI Sumiko34-30MATSUMOTO Michio
2009-09-20: Sapporo_Conv_meeting(Japan)
SASAKI Sohei55-09MATSUMOTO Michio
MATSUMOTO Michio40-24IWABUCHI Sumiko
TAKENOBU Kosuke55-09MATSUMOTO Michio
OGAWA Ami49-15MATSUMOTO Michio
NISHITANI Nakagawa62-02MATSUMOTO Michio