Ratings

SAI Hiro (Japan)Japanese name(s): 佐井博
1 tournaments
6 results
  • 2009
2009-08-29: 35_King_State(Japan)
SATO Ryu44-20SAI Hiro
SAI Hiro38-26NOMURA Fumitaka
TANIDA Keiko42-22SAI Hiro
SATO Yutaka35-29SAI Hiro
TANAKA Kensuke41-23SAI Hiro
HISHIYAMA Yuichi35-29SAI Hiro