Ratings

NAGAI Kaku (Japan)

Japanese name(s): 永井覚
4 tournaments
29 results
Player ID: 11185
2006-02-26: 24th Shizuoka Expert Game(Japan)
FUJITA Takeshiwon againstNAGAI Kaku
ARAKI Yasuyukiwon againstNAGAI Kaku
NAGAI Kakuwon againstSATO Endo
NAGAI Makotowon againstNAGAI Kaku
NAGAI Kakuwon againstSHIHO Ikuko
2005-04-10: Shizuoka Championship 2005(Japan)
NAGAYA Toshikowon againstNAGAI Kaku
NAGAI Kakuwon againstMURO Ryosuke
NAGAI Kakuwon againstSANO Hirotaka
FUJITA Takeshiwon againstNAGAI Kaku
NAGAI Kakuwon againstSUGIYAMA Akemi
2005-03-20: 26_Meijin(Japan)
MIYAZAKI Yuji36-28NAGAI Kaku
NAGAI Kaku38-26UCHIDA Kiyoyuki
NAGASAKI Hidekazu47-17NAGAI Kaku
NAGAI Kaku51-13YAMAGISHI Kenta
TAMAKI Kyotaro54-10NAGAI Kaku
MORINAGA Syou44-20NAGAI Kaku
KASHIWAGI Mitsuyoshi50-14NAGAI Kaku
2004-03-27: 25_Meijin(Japan)
KATORI Michihiro42-22NAGAI Kaku
NAGUMO Natsuhiko45-19NAGAI Kaku
NAGAI Kaku59-05GOTO Mitsutaka
KOSHINO Kazuhiko47-17NAGAI Kaku
WATANABE Hideaki47-17NAGAI Kaku
NAGAI Kaku64-00GOTO Mitsutaka