Ratings

TSURUOKA Daisuke (Japan)

Japanese name(s): 鶴岡大佑
2 tournaments
11 results
  • 2010
2010-02-13: 58_Chiyarenshi(Japan)
HIGUCHI Katsuhiro33-31TSURUOKA Daisuke
YUBARA Satoshi38-26TSURUOKA Daisuke
TSURUOKA Daisuke37-27HIGUCHI Natsuko
SAITO Takahisawon againstTSURUOKA Daisuke
ITO Takashi42-22TSURUOKA Daisuke
2010-01-09: 57_Chiyarenshi(Japan)
KOSUKE Daisuke40-24TSURUOKA Daisuke
SAITO Takahisa39-25TSURUOKA Daisuke
TSURUOKA Daisuke34-30MURAKAMI Genki
TSURUGA Toshinari43-20TSURUOKA Daisuke
IKEDA Kinji41-23TSURUOKA Daisuke
MURAKAMI Genki34-30TSURUOKA Daisuke