Ratings

KASHIWAGI Tomohiro (Japan)

Japanese name(s): 柏木智宏
1 tournaments
6 results
Player ID: 11521
  • 2010
2010-06-20: 38_Japan_Champ_Chubi_prelim(Japan)
SAKA Hiroshi38-26KASHIWAGI Tomohiro
KASHIWAGI Tomohiro42-22ATACHI Hiro
TSUCHIDA Daisuke47-16KASHIWAGI Tomohiro
YAMANAKA Mami41-23KASHIWAGI Tomohiro
SUGIYAMA Toshio34-30KASHIWAGI Tomohiro
MIYASATO Shiyoko35-29KASHIWAGI Tomohiro