Ratings

OZAKI Toyomitsu (Japan)

Japanese name(s): 尾崎豊光
3 tournaments
18 results
Player ID: 11615
  • 2004
2004-07-03: 3_Shinagawa_open(Japan)
YAMAKAWA Takashi51-13OZAKI Toyomitsu
NISHINA Yoshiaki34-30OZAKI Toyomitsu
OZAKI Toyomitsu47-17MORI Masato
OZAKI Toyomitsu42-22SHUICHI Tsuda
ENOMOTO Yasuhiro37-27OZAKI Toyomitsu
OZAKI Toyomitsu39-25ISHII Hirokazu
2004-06-12: 2_Shinagawa_open(Japan)
OZAKI Toyomitsu35-29SHIMONOSONO Kozo
NODA Bintatsu51-13OZAKI Toyomitsu
OZAKI Toyomitsu35-29TAKEDA Kyoko
TACHIKI Akira52-12OZAKI Toyomitsu
OZAKI Toyomitsu33-31MASUDA Kazuhisa
HOSHI Ryuichi45-19OZAKI Toyomitsu
2004-05-01: 1_Shinagawa_open(Japan)
IWASAKI Takaaki43-21OZAKI Toyomitsu
OZAKI Toyomitsu50-14TATSUMI-IIJIMA Yukiko
KOBAYASHI Manabu54-10OZAKI Toyomitsu
HASHIGUCHI Akihiro44-20OZAKI Toyomitsu
SHIMONOSONO Kozo43-21OZAKI Toyomitsu
KOBAYASHI Makoto37-27OZAKI Toyomitsu