Ratings

TONE Kaori (Japan)Japanese name(s): 利根かおり
1 tournaments
6 results
  • 2010
2010-08-14: 64_Chiyarenshi(Japan)
MATSUOKA Katsuya40-24TONE Kaori
TONE Kaori34-30NAGAO Ichiyo
KODAMA Wataru35-29TONE Kaori
SHIMIZU Yutaro43-21TONE Kaori
TONE Kaori38-26HISAHIRO Takao
AKAIKE Hide39-24TONE Kaori