Ratings

SUZUKI Daiki (Japan)Japanese name(s): 鈴木大輝
1 tournaments
6 results
  • 2010
2010-07-31: 4_Mito_Junior_meeting(Japan)
NAGASHIMA Toshiyuki64-00SUZUKI Daiki
TOJO Komasa48-16SUZUKI Daiki
ANDO Tomoyuki52-12SUZUKI Daiki
KURISAKI Yoshida57-07SUZUKI Daiki
SEKIYAMA Tetsuyuki55-09SUZUKI Daiki
NAKAI Terawaki50-14SUZUKI Daiki