Ratings

ARIMOTO Masa (Japan)

Japanese name(s): 有本匡拡
10 tournaments
62 results
Player ID: 12178
2019-05-03: 46_Inuyama_open_afternoon(Japan)
HAGA Kazutoshi41-23ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa56-08OKUDAIRA Fuyumi
ARIMOTO Masa45-19KOGA Shingo
ARIMOTO Masa33-31ISHIBARA Kotaro
ARIMOTO Masa44-20YOSHIYUKI Suganuma
SHIMOMURA Shiki35-29ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa53-11KOGA Shingo
2015-11-22: 32_Inuyama_open_part_1(Japan)
FUJIMOTO Maseru33-31ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa40-24TSUKAMOTO Hiroaki
ARIMOTO Masa44-20KATO Teru
TAKAGI Yosuke33-31ARIMOTO Masa
NAKAYAMA Mari37-27ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa37-27UNO Toshihiro
2014-05-05: 26_Inuyama_open(Japan)
ARIMOTO Masa33-31FUJIOKA Ken
ARIMOTO Masa38-26TAKEUCHI Natsumi
ARIMOTO Masa33-31TANAKA Atsushi
ARIMOTO Masa38-26WAKAMORI Hiroya
TAKAGI Yosuke37-27ARIMOTO Masa
SHIMIZU Naoki34-30ARIMOTO Masa
NAGAO Hiroto37-27ARIMOTO Masa
2013-09-15: 44_Nagoya_new_star_games(Japan)
ARIMOTO Masa41-23IWASE Mutsumi
ARIMOTO Masa40-24FUJIOKA Ken
ARIMOTO Masa35-29YAMANAKA Yukihiro
ARIMOTO Masa41-23KATO Teru
ARIMOTO Masa35-29TSUKAMOTO Hiroaki
ARIMOTO Masa38-26YAMADA Yutaka
2013-07-21: 43_Nagoya_new_star_games(Japan)
ARIMOTO Masa43-21WAKAMORI Shinichi
YAMADA Yutaka36-28ARIMOTO Masa
HIGUCHI Atsutoshi34-30ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masawon againstTSUKAMOTO Hiroaki
ARIMOTO Masa42-22WAKAMORI Hiroya
FUJIOKA Ken36-28ARIMOTO Masa
2011-12-25: 37_Nagoya_new_star_games(Japan)
TSUKAMOTO Hiroaki36-27ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa37-27HIGUCHI Atsutoshi
ARIMOTO Masa39-24TAKAGI Yosuke
ARIMOTO Masa40-24INAGAKI Shinobu
ARIMOTO Masa38-26KAZIWARA Tomoki
2011-11-27: 15_Inuyama_open(Japan)
OKAMOTO Harumi36-28ARIMOTO Masa
YOSHIYUKI Suganuma33-31ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa40-24NAGAYA Toshiko
YOKOI Atsuhiro33-31ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa45-18KATO Teru
ARIMOTO Masa39-25OHE Yoshimaru
2011-06-26: 63_Three_river(Japan)
SHIMIZU Naoki33-31ARIMOTO Masa
OHE Yoshimaru50-14ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa35-29AMIYA Yusaku
TSUCHIDA Daisuke33-31ARIMOTO Masa
ESAKI Yuta42-22ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa40-24AMIYA Yusaku
SHIMIZU Naoki41-23ARIMOTO Masa
2011-05-05: 13_Inuyama_open(Japan)
MATSUMOTO Hiroyuki51-13ARIMOTO Masa
SAITO Masayoshi43-21ARIMOTO Masa
TANAKA Atsushiwon againstARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa34-30MIURA Hideki
ARIMOTO Masa44-20INAGAKI Shinobu
SHIMIZU Naoki37-27ARIMOTO Masa
2011-05-04: 34_Nagoya_new_star_games(Japan)
ARIMOTO Masa35-29OKURA Hiroya
ARIMOTO Masa43-21HIGUCHI Atsutoshi
TSUKAMOTO Hiroaki38-26ARIMOTO Masa
YOKOI Atsuhiro35-29ARIMOTO Masa
ARIMOTO Masa43-21KASHIWAGI Tomohiro
MIURA Hideki38-26ARIMOTO Masa