Ratings

MOZAI Masaharu (Japan)

Japanese name(s): 茂在雅晴
5 tournaments
30 results
Player ID: 12282
2012-02-12: 7_Ibaraki_expert_game(Japan)
ARAI Hiroyuki42-22MOZAI Masaharu
NAKAMURA Keiko50-14MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu33-31YOSHIDA Maki
EBIHARA Yusuke54-10MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu39-25AYO Yasuo
TAKIZAWA Nobuyuki57-07MOZAI Masaharu
IZUMI Takashi55-09MOZAI Masaharu
2012-01-21: 6_attached_Chiyarenshi_open(Japan)
TAKANO Yuji48-16MOZAI Masaharu
SHIMOJO Masahiro43-21MOZAI Masaharu
NAGAHORI Tomohisa49-15MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu47-17AKAIKE Norimitsu
MOZAI Masaharu41-23AKAIKE Norimitsu
TAKANO Yuji37-27MOZAI Masaharu
2011-12-18: 68_Mito_meeting(Japan)
HAYASAKA Toshie55-09MOZAI Masaharu
IZUMI Takashi58-06MOZAI Masaharu
AYO Yasuo43-21MOZAI Masaharu
OSHIMIZU Takanori57-07MOZAI Masaharu
SAKAMOTO Yutsuka45-19MOZAI Masaharu
2011-10-01: 6_period_Mito_jishi_games(Japan)
IZUMI Takashi45-19MOZAI Masaharu
KOBAYASHI Shota56-08MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu43-21OKOBU Hirona
NAGASHIMA Kodai49-15MOZAI Masaharu
EBIHARA Yusuke42-22MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu37-27KUDOU Hiroshi
2011-09-23: 5_attached_chiyarenshi_open(Japan)
MOZAI Masaharu36-28ARAI Yujin
SHIMIZU Shota50-14MOZAI Masaharu
SUZUKI Keinosuke46-18MOZAI Masaharu
OKUNO Masakazu52-12MOZAI Masaharu
MOZAI Masaharu39-25MORIKAWA Yoshihito
OKUNO Masanobu47-17MOZAI Masaharu