Ratings

SHIMAZU Tatsuya (Japan)

Japanese name(s): 嶋津龍弥
4 tournaments
24 results
Player ID: 12308
2013-05-12: 12_Tsukuba_challenge(Japan)
SHIMAZU Tatsuya33-31ICHIGE Hiroyuki
SHIMAZU Tatsuya55-09YUUKI Kokujin
SHIMAZU Tatsuya64-00SAKURAE Shinichi
SHIMAZU Tatsuya38-26ICHIGE Hiroyuki
SHIMAZU Tatsuya33-31YUUKI Kokujin
SHIMAZU Tatsuya52-12SAKURAE Shinichi
2013-02-03: 11_anti_resistance_games(Japan)
SHIMAZU Tatsuya41-23IINUMA Syun
SHIMAZU Tatsuya58-06TOMI Kazuko
SHIMAZU Tatsuya36-28SUZUKI Keinosuke
KIKUCHI Takafumi39-25SHIMAZU Tatsuya
SHIMAZU Tatsuya40-24ARAI Hiroyuki
SHIMAZU Tatsuya52-12HAMA Kouta
2012-06-23: 9_attached_Chiyarenshi_open(Japan)
SHIMAZU Tatsuya50-14KIKUCHI Takafumi
SHIMAZU Tatsuya50-14HANEO Junichi
SHIMAZU Tatsuya35-29YUUKI Kousei
SHIMAZU Tatsuya50-14MATSUMOTO Takaki
SHIMAZU Tatsuya49-15SHIMIZU Shota
YUUKI Kokujin33-31SHIMAZU Tatsuya
2011-09-23: 5_attached_chiyarenshi_open(Japan)
OHE Yoshimaru50-14SHIMAZU Tatsuya
SHIMAZU Tatsuya51-13NAGAHORI Tomohisa
SHIMAZU Tatsuya48-16KUDOU Hiroshi
SHIMAZU Tatsuya41-23SHIMIZU Shota
SHIMAZU Tatsuya39-25KIMIMATSO Rkirami
SHIMAZU Tatsuya36-28KUDOU Keita