Ratings

ISHIKAWA Yosuke (Japan)

Japanese name(s): 石川耀介
8 tournaments
42 results
Player ID: 12633
2014-01-05: 86_Kanagawa_open(Japan)
ISHIKAWA Yosuke47-17TSUDA Mizuto
ANZAI Yuichiro33-31ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke53-11ISHIBORI Seiko
TAMAGAWA Oh38-26ISHIKAWA Yosuke
KAWASAKI Nogo32-32ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke38-26ITO Kotaro
2013-11-24: 17_Nagareyama_B(Japan)
ISHIKAWA Yosuke52-12KITANO Hiromi
TAMURA Masanori36-28ISHIKAWA Yosuke
KODAMA Toku55-09ISHIKAWA Yosuke
OKUNO Masakazu51-13ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke48-16SAKAI Motohito
2013-10-27: 234_Kawagoe_ranking_games(Japan)
HISHIYAMA Yuichi54-10ISHIKAWA Yosuke
TAKAHASHI Hisashi41-23ISHIKAWA Yosuke
KATSURA Hisatoshi46-18ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Akira49-15ISHIKAWA Yosuke
TAKIGAWA Mitsuaki56-08ISHIKAWA Yosuke
2013-10-12: 89_Shinagawa_open(Japan)
ISHIKAWA Yosuke33-31YUBARA Satoshi
MATSUZAWA Masa42-22ISHIKAWA Yosuke
YOKOUCHI Yuji38-26ISHIKAWA Yosuke
KITANO Takumi45-19ISHIKAWA Yosuke
HANDAI Ken39-25ISHIKAWA Yosuke
2013-09-29: 16_Nagareyama_B(Japan)
FURUMOTO Houto38-26ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke34-30KOBAYASHI Makoto
OKUNO Masanobu46-18ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke52-12FURUMOTO Takeshi
2013-09-14: 83_Chiyarenshi_open(Japan)
INOMATA Daichi34-30ISHIKAWA Yosuke
KITANO Takumi33-31ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke43-21MATSUMOTO Mitsuo
ISHIKAWA Yosuke33-31YUBARA Satoshi
OHWAKU Midori45-19ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke44-20MOCHIDA Mitsuhiro
2012-05-27: 29_Kawagoe_11_period_queen_1_Oji_games(Japan)
MISAWA Mie36-28ISHIKAWA Yosuke
SHIBASAKI Lily61-03ISHIKAWA Yosuke
MATSUMOTO Takaki53-11ISHIKAWA Yosuke
TAYAMA Tsubasa38-26ISHIKAWA Yosuke
KAMIKURA Daisuke50-14ISHIKAWA Yosuke
2012-04-15: 229_Kawagoe_ranking_games(Japan)
TODA Tomoya60-04ISHIKAWA Yosuke
OHNO Atsuko61-03ISHIKAWA Yosuke
MATSUMOTO Makoto43-21ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke36-28MATSUMOTO Takaki
KANEKO Takahiro51-13ISHIKAWA Yosuke
ISHIKAWA Yosuke57-07KAMIYAMA Toru