Ratings

SHIDA Takeshi (Japan)

Japanese name(s): 志田崇
2 tournaments
11 results
Player ID: 12693
2013-08-25: 84_Kanagawa_open(Japan)
ISHIKAWA Akira53-11SHIDA Takeshi
TAYAMA Tsubasa42-22SHIDA Takeshi
SHIDA Takeshi35-29TAKEDA Kyoko
TAKIGAWA Mitsuaki57-07SHIDA Takeshi
KODAMA Toku56-08SHIDA Takeshi
2012-08-26: 23_Sapporo_open(Japan)
KANEKO Masaru64-00SHIDA Takeshi
SHIDA Takeshi55-09SHIDA Yusei
SHIDA Takeshi56-08KAWASHIMA Toshiya
SHIDA Takeshi50-14NOZAKI Jyunetsu
TAKENOBU Kosuke44-20SHIDA Takeshi
NOZAKI Natzumi53-11SHIDA Takeshi