Ratings

ITO Hito (Japan)

Japanese name(s): 伊藤仁
2 tournaments
12 results
Player ID: 12830
  • 2013
2013-04-21: 21_Master_open(Japan)
KOSHINO Kazuhiko47-17ITO Hito
KATORI Michihiro52-12ITO Hito
MATSUMOTO Makoto55-09ITO Hito
KAWAGUCHI Hayato57-07ITO Hito
GOTO Masahiro40-24ITO Hito
ISHIKAWA Akira54-10ITO Hito
2013-03-17: 233_Kawagoe_ranking_games(Japan)
ISHIKAWA Akira52-12ITO Hito
ITO Hito34-30TANAKA Takaki
ITO Hito35-29TANAKA Gota
GOTO Masahiro56-08ITO Hito
ITO Hito38-26KAWARADA Seiji
KURACHI Takayuki44-20ITO Hito