Ratings

MATSUMOTO Yuko (Japan)

Japanese name(s): 松本裕子
6 tournaments
35 results
Player ID: 12869
2014-05-18: 17_Yamanashi_open(Japan)
OKAMOTO Shinya50-14MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Yuko60-04KOSEKI Kiyoko
MATSUMOTO Yuko36-28OZAKI Kiyohito
KOIDE Hajime37-27MATSUMOTO Yuko
OHWAKU Midori49-15MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Yuko40-24SANO Osamu
2013-10-06: 16_Yamanashi_open(Japan)
NODA Bintatsu55-09MATSUMOTO Yuko
ARIMATSU Kotaro46-18MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Yuko41-23YAMASHITA Daichi
SAHLI David48-16MATSUMOTO Yuko
OZAKI Kiyohito34-30MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Makoto42-22MATSUMOTO Yuko
2013-05-05: 145_Nagareyama_open(Japan)
KOSHINO Kazuhiko52-12MATSUMOTO Yuko
TOMI Kazuko51-13MATSUMOTO Yuko
URANO Kento41-23MATSUMOTO Yuko
NAKAZIMA Ren42-22MATSUMOTO Yuko
FUNABASHI Akihiko55-09MATSUMOTO Yuko
KAWARADA Seiji45-19MATSUMOTO Yuko
2013-04-21: 234_Kawagoe_ranking_games(Japan)
MATSUMOTO Yuko39-25TANAKA Gota
HISHIYAMA Yuichi40-24MATSUMOTO Yuko
IWAKURA Hiroaki50-14MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Yuko37-27TANAKA Takaki
TOMI Kazuko43-21MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Takaki55-09MATSUMOTO Yuko
2013-03-24: 39_Tatebayashi_open(Japan)
URUSHIHARA Kazuhiro40-24MATSUMOTO Yuko
OCHIAI Naofumi39-25MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Yuko44-20MIURA Hiroyuki
MIYAKOSHI Orita41-23MATSUMOTO Yuko
TOMI Kazuko38-26MATSUMOTO Yuko
NOZAKI Maya40-24MATSUMOTO Yuko
2013-03-03: 82_Kanagawa_open(Japan)
MATSUMOTO Yuko51-13OHWAKU Midori
SUGIMOTO Takatoshi64-00MATSUMOTO Yuko
OKUNO Masanobu58-06MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Matsumoto42-22MATSUMOTO Yuko
NAKAMURA Kudaka53-11MATSUMOTO Yuko