Ratings

TAYASU Masaru (Japan)

Japanese name(s): 田安淳
1 tournaments
5 results
  • 2013
2013-02-03: 34_Kanagawa_expert_game(Japan)
TAKEDA Kyoko54-10TAYASU Masaru
TAYASU Masaru42-22SUZUKI Toshiyuki
MIYAZAWA Masuyama53-11TAYASU Masaru
KUNIO Yukihiro53-11TAYASU Masaru
MATSUMOTO Takaki54-10TAYASU Masaru