Ratings

YONEDA Narumi (Japan)

Japanese name(s): 米田成美
3 tournaments
21 results
Player ID: 12885
  • 2013
2013-08-18: 22_Inuyama_open(Japan)
INOUE Yuta42-22YONEDA Narumi
KUROGI Yuta48-16YONEDA Narumi
YONEDA Narumi36-28SHIMOKAWA Atsuji
YONEDA Narumi34-30HIRAJIMA Takekiyo
YONEDA Narumi57-07UENO Hideki
MITSUKAWA Yoshikuni46-18YONEDA Narumi
SUZUKI Kiyo47-17YONEDA Narumi
2013-08-18: 57_Q_league(Japan)
INOUE Yuta42-22YONEDA Narumi
KUROGI Yuta48-16YONEDA Narumi
YONEDA Narumi36-28SHIMOKAWA Atsuji
YONEDA Narumi34-30HIRAJIMA Takekiyo
YONEDA Narumi57-07UENO Hideki
MITSUKAWA Yoshikuni46-18YONEDA Narumi
SUZUKI Kiyo47-17YONEDA Narumi
2013-02-03: 54_Q_league(Japan)
YONEDA Narumi59-05EKAWA Yuuka
YONEDA Narumi37-27ITO Tomohiro
UENO Hideki34-30YONEDA Narumi
TANAKA Yasumasa42-22YONEDA Narumi
YONEDA Narumi44-20SHIMOKAWA Atsuji
SUZUKI Kiyo35-29YONEDA Narumi
TATEISHI Seishirou45-19YONEDA Narumi