Ratings

ARIMATSU Kotaro (Japan)

Japanese name(s): 有松太郎
1 tournaments
6 results
Player ID: 13037
  • 2013
2013-10-06: 16_Yamanashi_open(Japan)
MITSUYA Nobuaki64-00ARIMATSU Kotaro
ARIMATSU Kotaro46-18MATSUMOTO Yuko
MATSUMOTO Takaki38-26ARIMATSU Kotaro
SUGUWARA Kiyoshi64-00ARIMATSU Kotaro
ARIMATSU Kotaro52-12YAMASHITA Daichi
OZAKI Kiyohito41-23ARIMATSU Kotaro