Ratings

HABUTO Yumiko (Japan)Japanese name(s): 羽太雄音
3 tournaments
18 results
  • 2014
2014-04-06: 10_Yokohama_open(Japan)
SUGUWARA Kiyoshi57-07HABUTO Yumiko
SATO Hideki39-25HABUTO Yumiko
SUZUKI Kenji50-14HABUTO Yumiko
HABUTO Yumiko34-30ISHIBORI Seiko
OCHIAI Naofumi51-13HABUTO Yumiko
YAMADA Kazuko58-06HABUTO Yumiko
2014-03-02: 87_Kanagawa_open(Japan)
HABUTO Yumiko43-21ISHIBORI Seiko
OGINO Takeru61-03HABUTO Yumiko
HABUTO Yumiko39-25ITO Kotaro
OHWAKU Midori52-12HABUTO Yumiko
HABUTO Yumiko48-16FUKUI Hiroto
KATSUTA Yasutaka41-23HABUTO Yumiko
2014-01-05: 86_Kanagawa_open(Japan)
TAMAGAWA Oh35-29HABUTO Yumiko
SUZUKI Gen42-22HABUTO Yumiko
TSUDA Mizuto48-16HABUTO Yumiko
HABUTO Yumiko45-19OKA Nozomu
ISHIBORI Seiko57-07HABUTO Yumiko
HABUTO Yumiko52-12ISHIKAWA Yoichi