Ratings

ODA Mizuki (Japan)

Japanese name(s): 尾田瑞樹
4 tournaments
26 results
2016-06-12: 44_All_Japan_Kinki_prelim(Japan)
ODA Mizuki39-25TAGUCHI Mika
MATSUMOTO Hiroshi44-20ODA Mizuki
NORIMITSU Ayumi40-24ODA Mizuki
ODA Mizuki34-30MATSUMOTO Kazunori
SHIMAMURA Yoshihide47-17ODA Mizuki
HAYASUGI Yu40-24ODA Mizuki
ODA Keiko34-30ODA Mizuki
2016-05-03: 11_Hyogo_open(Japan)
YAMAZAKI Takuya41-23ODA Mizuki
ODA Mizuki51-13TAGUCHI Amane
ODA Mizuki37-27OKA Sajin
ODA Mizuki33-31HIRABAYASHI Eiji
SAITO Hiroki49-15ODA Mizuki
ODA Mizuki50-14ATACHI Azuri
2016-02-14: 2016_Kinki_Hokuriku_expert_games(Japan)
YAMAZAKI Keita47-17ODA Mizuki
MIYAZAKI Toru43-21ODA Mizuki
ODA Mizuki51-13KOBAYASHI Ritsuko
YOSHIDA Shigenobu39-25ODA Mizuki
ODA Mizuki44-20KAMADA Kouichirou
ODA Mizuki35-29AKAI Chishu
ODA Mizuki45-19KASAI Yuta
2015-12-20: Osaka_open(Japan)
OHTSUBO Masayuki43-21ODA Mizuki
UEDA Takashi45-19ODA Mizuki
ODA Mizuki50-14HAYASUGI Yu
ODA Mizuki33-31WAKITA Kengo
ODA Mizuki55-09NAKATANI Sena
YOSHIMOTO Hiroaki53-11ODA Mizuki