Ratings

UDA Azusa (Japan)

Japanese name(s): 卯田杏里
5 tournaments
27 results
2017-06-18: 45_All_Japan_Niigata_prelim(Japan)
MATSUHASHI Satoi40-24UDA Azusa
UMEZAWA Shiho53-11UDA Azusa
UDA Azusa49-15KARASAWA Takahiro
KANDA Yoshihiro52-12UDA Azusa
UDA Azusa49-15TAKIZAWA Takaryou
ETO Eiko39-25UDA Azusa
2017-04-09: 72_Niigata_conf(Japan)
NAGAO Hiroto53-11UDA Azusa
IWASAKA Ryuji40-24UDA Azusa
UDA Azusa50-14OGAWA Sugiko
TANABE Tatsuo52-12UDA Azusa
OBARA Hiroto63-01UDA Azusa
2017-02-19: 31_Sea_of_Japan_open(Japan)
AIHARA Shigeaki63-01UDA Azusa
KOBAYASHI Syunjiro53-11UDA Azusa
TAKAHASHI Kakeru32-32UDA Azusa
UDA Azusa33-31UMEZAWA Shiho
OBARA Hiroaki35-29UDA Azusa
TANABE Tatsuo58-06UDA Azusa
2017-01-22: 2017_Niigata_expert_games(Japan)
NAGAO Hiroto54-10UDA Azusa
UDA Azusa46-18OBARA Hiroaki
AIHARA Shigeaki64-00UDA Azusa
ETO Riichi45-19UDA Azusa
HANAZATO Michio44-20UDA Azusa
2016-11-20: 37_Niigata_challenge_cup(Japan)
TANABE Tomoki39-25UDA Azusa
KOBAYASHI Kano42-22UDA Azusa
WATANABE Yasuo40-24UDA Azusa
IMADA Shin47-17UDA Azusa
HIGAKI Syunsuke44-20UDA Azusa