Ratings

TAMAKI Tomoyasu (Japan)

Japanese name(s): 玉置友康
9 tournaments
60 results
Player ID: 14065
2019-07-132019-07-14: National Open(USA)
YIU Edmund46-18TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu53-11AKAGI Shunsuke
MATONO Takahiro11-53TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu47-17WIENCEK Tom
ARMATYS Frank43-21TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu26-38ROSE Joseph
BISHOP Robert32-32TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu24-40FU Jacky
TAMAKI Tomoyasu25-39ROCKWELL David
ROSE Brian35-29TAMAKI Tomoyasu
2019-02-13: Silvia Petric Memorial - US National Championship(USA)
TAMAKI Tomoyasu34-30ROSE Joseph
ROSE Brian34-30TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu26-38PLATT Jared
ROSE Joseph22-42TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu22-42ROSE Brian
PLATT Jared41-23TAMAKI Tomoyasu
2019-02-12: Silvia Petric Memorial - US National Championship(USA)
PETRIC Vlad07-57TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu36-28ROSE Joseph
PLATT Jared20-44TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu36-28ROSE Brian
TAMAKI Tomoyasu36-28SANO Yoko
NAMAZU Yuki09-55TAMAKI Tomoyasu
2018-06-25: National Open(USA)
TAMAKI Tomoyasu59-05BISHOP Robert
ARMATYS Frank23-41TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu20-44YIU Edmund
WIENCEK Tom12-52TAMAKI Tomoyasu
ROCKWELL David08-56TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu43-21ROCKWELL David
BISHOP Robert25-39TAMAKI Tomoyasu
YIU Edmund27-37TAMAKI Tomoyasu
YIU Edmund57-07TAMAKI Tomoyasu
2017-08-262017-08-27: 2017 US Nationals - Sylvia Petric Memorial - day 1(USA)
TAMAKI Tomoyasu52-12BISHOP Robert
ROSE Joseph19-45TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu24-40PLATT Jared
ROSE Brian48-16TAMAKI Tomoyasu
PETRIC Vlad21-43TAMAKI Tomoyasu
2017-08-262017-08-27: 2017 US Nationals - Sylvia Petric Memorial - day 2(USA)
ROSE Brian36-28TAMAKI Tomoyasu
PLATT Jared32-32TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu19-45ROSE Joseph
TAMAKI Tomoyasu10-54ROSE Brian
TAMAKI Tomoyasu29-35PLATT Jared
ROSE Joseph28-36TAMAKI Tomoyasu
2017-08-05: 119_Chiyarenshi_beginner(Japan)
RIHARU Ai33-31TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu41-23FUJITA Kousuke
OSHIMA Yusuke45-19TAMAKI Tomoyasu
USHIRO Hideaki36-28TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu40-24SANO Joichiro
ONUKI Yutaka34-30TAMAKI Tomoyasu
2017-07-30: 64_Tatebayashi_open(Japan)
TAMAKI Tomoyasu41-23GOTO Masahiro
HISHIYAMA Yuichi39-25TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu54-10YOSHIDA Izumi
TAMAKI Tomoyasu60-04KAKINUMA Renma
KITANO Ochachi49-15TAMAKI Tomoyasu
TAMAKI Tomoyasu40-24NAGATSUKA Ibuki
2017-07-22: 127_Shinagawa_open(Japan)
TAMAKI Tomoyasu43-21YAMAGUCHI Hironobu
TAMAKI Tomoyasu43-21TATSUMI-IIJIMA Yukiko
HISHIYAMA Yuichi34-30TAMAKI Tomoyasu
TAKAMIZAWA Daiki52-12TAMAKI Tomoyasu
OKAMOTO Kazuki37-27TAMAKI Tomoyasu
KANEKO Kodai36-28TAMAKI Tomoyasu