Ratings

KOGA Sayaka (Japan)

Japanese name(s): 古賀柚香
5 tournaments
35 results
Player ID: 14112
2018-05-06: 94_Q_league(Japan)
KOGA Sayaka35-29SUZUKI Satoshi
KUWAHARA Yoshiteru64-00KOGA Sayaka
KOGA Sayaka48-16NAKASONO Akio
KOGA Tetsuta53-11KOGA Sayaka
OKAWA Hideki54-10KOGA Sayaka
KOGA Sayaka42-22SUENOBU Shion
KOGA Sayaka49-15MOCHIZUKI Hideki
2018-03-04: 92_Q_league(Japan)
NAKANO Shou61-03KOGA Sayaka
FUKUI Osa41-23KOGA Sayaka
KOGA Sayaka37-27NISHIDA Yurina
HIYOSHI Ryouta39-25KOGA Sayaka
UENO Hideki40-24KOGA Sayaka
KOGA Sayaka56-08SUENOBU Shion
NAKAGAWA Haruto41-23KOGA Sayaka
2018-02-18: 91_Q_league(Japan)
KOGA Sayaka35-29SHIMOKAWA Atsuji
KOGA Kensei50-14KOGA Sayaka
FUKUI Osa45-19KOGA Sayaka
NAKANO Shou63-01KOGA Sayaka
NAKAGAWA Haruto40-24KOGA Sayaka
KOGA Sayaka33-31KUWAHARA Kenichi
KIMURA Junji43-21KOGA Sayaka
2017-11-05: 90_Q_league(Japan)
KOGA Sayaka46-18SATO Akira
KOGA Sayaka39-25OHATA Mio
KOGA Sayaka44-20OHATA Eitoku
KOGA Sayaka42-22KOGA Tetsuta
KOGA Sayaka38-26UENO Hideki
KOGA Kensei53-11KOGA Sayaka
KIMURA Junji45-19KOGA Sayaka
2017-10-01: 89_Q_league(Japan)
KIMURA Junji47-17KOGA Sayaka
KIMURA Haruke63-01KOGA Sayaka
KOGA Sayaka39-25KOGA Tetsuta
NAKANO Isamu57-07KOGA Sayaka
UENO Hideki56-08KOGA Sayaka
KUWAHARA Yoshiteru48-16KOGA Sayaka
KOGA Sayaka51-13KOGA Kensei