Ratings

SUZUKI Shouma (Japan)Japanese name(s): 鈴木尚真
1 tournaments
6 results
  • 2017
2017-11-12: 19_Tsukuba_challenge(Japan)
SEKINE Taku64-00SUZUKI Shouma
SUZUKI Takamasa42-22SUZUKI Shouma
TSUKAMOTO Takashi55-09SUZUKI Shouma
UENO Ukie54-10SUZUKI Shouma
SEKINE Taku51-13SUZUKI Shouma
TSUSAKI Ken59-05SUZUKI Shouma