Ratings

OOKAKU Sao (Japan)

Japanese name(s): 大角真緒
2 tournaments
12 results
Player ID: 14247
  • 2018
2018-12-22: 142_Shinagawa_open(Japan)
MATSUNE Mori38-26OOKAKU Sao
KITAJIMA Satoya35-29OOKAKU Sao
OOKAKU Sao33-31KITSUKEZAWA Shingo
TSUCHIKANE Hiroshi45-19OOKAKU Sao
KOBAYASHI Ayumi38-26OOKAKU Sao
YAMAZAKI Ken48-16OOKAKU Sao
2018-02-10: 124_Chiyarenshi_open(Japan)
YOSHIDA Kenjirou53-11OOKAKU Sao
IWAI Nori36-28OOKAKU Sao
OOKAKU Sao50-14KUROKAWA Michiko
OOKAKU Sao50-14OHISA Akiko
TANAKA Junji60-04OOKAKU Sao
OHWAKU Daisuke51-13OOKAKU Sao