Ratings

IWAI Nori (Japan)

Japanese name(s): 岩井乃里
8 tournaments
44 results
Player ID: 14277
2019-11-09: 143_Chiyarenshi_open(Japan)
AOYAMA Kenta43-21IWAI Nori
IWAI Nori43-21ARASHIDA Shuntaro
OGURA Ryutaro33-31IWAI Nori
MURO Yuuga51-13IWAI Nori
IWAI Nori52-12DOUNGU Parisu
OTAKA Tomokiwon againstIWAI Nori
2019-01-26: 143_Shinagawa_open(Japan)
TANAKA Chikako48-16IWAI Nori
IIJIMA Takamune61-03IWAI Nori
SHOUNUMA Nanta39-25IWAI Nori
IWAI Nori38-26HATEKEYAMA Shinichi
FUJII Renyawon againstIWAI Nori
2019-01-12: 134_Chiyarenshi_open_beginner(Japan)
IWAI Nori34-30KURIHARA Shoutarou
OHWAKU Yuta43-21IWAI Nori
IWAI Nori45-19TAKIZAWA Ikumi
TAKAHASHI Akinari45-19IWAI Nori
IWAI Nori33-31NOKAWA Shunsuke
IWAI Nori45-19TSUTSUMI Ari
2018-11-17: 141_Shinagawa_open(Japan)
MIYAMOTO Sukehiro51-13IWAI Nori
TSUCHIKANE Rinku38-26IWAI Nori
IWAI Nori41-23HOSAKA Azuma
GOTO Yoshiaki49-15IWAI Nori
IWAI Nori64-00IKESAWA Kenjirou
YAMAGUCHI Tomoki45-19IWAI Nori
2018-03-24: 134_Shinagawa_open(Japan)
TATSUMI-IIJIMA Yukiko53-11IWAI Nori
EHARA Souta54-10IWAI Nori
HORIUCHI Soutarou50-14IWAI Nori
IWAI Noriwon againstTAMUA Shintarou
KAJIAWA Mariko52-12IWAI Nori
2018-03-10: 125_Chiyarenshi_open(Japan)
KANO Hiroyo48-16IWAI Nori
IWAI Nori36-28KUROKAWA Michiko
HITO Yoshinani38-26IWAI Nori
NAMAZU Yuki54-10IWAI Nori
IWAI Nori57-07SHIMATA Akito
2018-02-10: 124_Chiyarenshi_open(Japan)
KATO Takahiro47-17IWAI Nori
IWAI Nori36-28OOKAKU Sao
HIRAI Nanako37-27IWAI Nori
KANO Hiroyo41-23IWAI Nori
SEKINE Taku39-25IWAI Nori
IWAI Nori38-26OHISA Akiko
2018-01-27: 133_Shinagawa_open(Japan)
TAKA Hirosuke41-23IWAI Nori
TAKAHARU Saki50-14IWAI Nori
IWAI Nori45-19KATO Takahiro
TANAKA Junji42-22IWAI Nori
YAMAGUCHI Tomoki52-12IWAI Nori