Ratings

SATO Akane (Japan)Japanese name(s): 佐藤夏音
2 tournaments
11 results
  • 2018
2018-06-09: 127_Chiyarenshi_open(Japan)
KITAMURA Taketo46-18SATO Akane
AKAIKE Kakeru48-16SATO Akane
SEKINE Taku44-20SATO Akane
SATO Akane35-29TERANISHI Shinryuu
DE MARCO Wesley41-23SATO Akane
SATO Akane33-31HASHIMA Hayataka
2018-04-28: 6_Tokyo_open(Japan)
KOMAGATA Masayuki57-07SATO Akane
NAKASONE Takahiro48-16SATO Akane
NAMAZU Yuki49-15SATO Akane
SATO Akane58-06FUJII Renya
SHIKANO Yoshihiro49-15SATO Akane