Ratings

SUGIMORI Satoshi (Japan)

Japanese name(s): 杉森聡
2 tournaments
13 results
Player ID: 14683
2019-08-18: 102_Q_league(Japan)
KURACHI Haruto50-14SUGIMORI Satoshi
SUGIMORI Satoshi42-22KUUKAN Haruhiko
SUGIMORI Satoshi38-26YOSHIMOTO Miki
SOUDA Shinnosuke40-24SUGIMORI Satoshi
MORI Hiroto50-14SUGIMORI Satoshi
SUGIMORI Satoshi39-25SHIBATO Yasuhide
SUGIMORI Satoshi39-25TORINAGA Kouryuu
2018-08-12: 96_Q_league(Japan)
KURACHI Ayata48-16SUGIMORI Satoshi
UENO Hideki35-29SUGIMORI Satoshi
SHIMOKAWA Atsuji54-10SUGIMORI Satoshi
TAKANAGA Tokio52-12SUGIMORI Satoshi
AZUMI Tenshi60-04SUGIMORI Satoshi
SUGIMORI Satoshi34-30NAGATANI Kyouhira