Ratings

HARADA Hiraku (Japan)

Japanese name(s): 原田拓
8 tournaments
48 results
Player ID: 14745
2020-01-19: 79_Tatebayashi_open(Japan)
GOTO Masahiro43-21HARADA Hiraku
YAMAMOTO Kunihiro49-15HARADA Hiraku
YOSHIDA Goushi45-19HARADA Hiraku
HARADA Hiraku45-19YANO Yasushi
HARADA Hiraku33-31KINOSHITA Osamu
KONO Tomokazu43-21HARADA Hiraku
2019-10-14: 2_Watarase_open(Japan)
MURAKAMI Takeshi54-10HARADA Hiraku
MIYAMOTO Sukehiro36-28HARADA Hiraku
CHIBA Ichishige37-27HARADA Hiraku
SASAGE Tatsunari38-26HARADA Hiraku
WADA Chiaki42-22HARADA Hiraku
CHIBA Seima43-21HARADA Hiraku
2019-09-23: 77_Tatebayashi_open(Japan)
HASEGAWA Takeshi57-07HARADA Hiraku
WAKAYAMA Yusuke47-17HARADA Hiraku
HARADA Hiraku40-24KURAMOTO Atsushi
HARADA Hiraku37-27HORIE Takafumi
CHIBA Seima46-18HARADA Hiraku
HARADA Hiraku50-14SEKI Kasune
2019-07-21: 76_Tatebayashi_open(Japan)
HARADA Hiraku34-30YAMASHITA Kimiyo
WAKAYAMA Yusuke59-05HARADA Hiraku
YAMAMOTO Kunihiro48-16HARADA Hiraku
HARADA Hiraku39-25MIZUNO Aki
HORIE Ousei41-23HARADA Hiraku
SASAGE Tatsunari47-17HARADA Hiraku
2019-05-12: 75_Tatebayashi_open(Japan)
KOSHINO Kazuhiko42-22HARADA Hiraku
HASEGAWA Takeshi51-13HARADA Hiraku
HARADA Hiraku51-13ISHIZUKA Takahiro
KONO Tomokazu39-25HARADA Hiraku
YAMAMOTO Kunihiro62-02HARADA Hiraku
HARADA Hiraku47-17TERANISHI Fuyutaka
2019-03-31: 74_Tatebayashi_open(Japan)
HASEGAWA Takeshi62-02HARADA Hiraku
OKUDA Tsuyoshi52-12HARADA Hiraku
KANEKO Hikaru41-23HARADA Hiraku
KONO Tomokazu51-13HARADA Hiraku
HARADA Hiraku46-18KASUTA Hitoshi
SASAGE Tatsunari48-16HARADA Hiraku
2019-01-27: 73_Tatebayashi_open(Japan)
MURAKAMI Takeshi60-04HARADA Hiraku
YAMANAKA Masayuki44-20HARADA Hiraku
KOSHINO Kazuhiko51-13HARADA Hiraku
IZUMI Takashi55-09HARADA Hiraku
YAMAMOTO Kunihiro59-05HARADA Hiraku
YANO Yasushi48-16HARADA Hiraku
2018-11-04: 72_Tatebayashi_open(Japan)
OSHIMIZU Takanori64-00HARADA Hiraku
MATSUMOTO Makoto48-16HARADA Hiraku
KAWASAKI Akito38-26HARADA Hiraku
HORIE Yasue39-25HARADA Hiraku
TSUCHIKANE Rinku64-00HARADA Hiraku
OHUCHI Yasuhiro56-08HARADA Hiraku