Ratings

KONO Tomokazu (Japan)

Japanese name(s): 河野友和
5 tournaments
30 results
Player ID: 15089
2020-01-19: 79_Tatebayashi_open(Japan)
YAMAMOTO Kunihiro47-17KONO Tomokazu
KONO Tomokazu38-26YANO Yasushi
OTANI Akimoto43-21KONO Tomokazu
KINOSHITA Osamu37-27KONO Tomokazu
KONO Koudai60-04KONO Tomokazu
KONO Tomokazu43-21HARADA Hiraku
2019-11-30: 78_Tatebayashi_open(Japan)
IWAKURA Hiroaki53-11KONO Tomokazu
MATSUMOTO Makoto43-21KONO Tomokazu
TERANISHI Fuyutaka40-24KONO Tomokazu
YAMAMOTO Kunihiro63-01KONO Tomokazu
KONO Koudai49-15KONO Tomokazu
MIZUNO Aki33-31KONO Tomokazu
2019-07-21: 76_Tatebayashi_open(Japan)
YAMAMOTO Kunihiro56-08KONO Tomokazu
IWAKURA Hiroaki64-00KONO Tomokazu
SASAGE Tatsunari46-18KONO Tomokazu
KONO Tomokazu52-12KURAMOTO Atsushi
KONO Tomokazu50-14YAMASHITA Kimiyo
KONO Koudai40-24KONO Tomokazu
2019-05-12: 75_Tatebayashi_open(Japan)
HASEGAWA Takeshi53-11KONO Tomokazu
KONO Tomokazu46-18ISHIZUKA Takahiro
ARAI Toshiko55-09KONO Tomokazu
KONO Tomokazu39-25HARADA Hiraku
KAWAKAMI Eiichi48-16KONO Tomokazu
KONO Tomokazu34-30KONO Koudai
2019-03-31: 74_Tatebayashi_open(Japan)
MATSUMOTO Makoto64-00KONO Tomokazu
KASUTA Hitoshi34-30KONO Tomokazu
YANO Yasushi45-19KONO Tomokazu
KONO Tomokazu51-13HARADA Hiraku
OHUCHI Yasuhiro48-16KONO Tomokazu
KOBAYASHI Hinasho38-26KONO Tomokazu