Ratings

KIKUCHI Keiichi (Japan)

Japanese name(s): 菊池恵一
5 tournaments
32 results
Player ID: 15106
2020-02-16: Hokkaido_expert_games(Japan)
KIKUCHI Shuntaro39-25KIKUCHI Keiichi
OKABAYASHI Noguchi43-21KIKUCHI Keiichi
KOBAYASHI Takao47-17KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi56-08YAMADA Yoshikatsu
KIKUCHI Keiichi34-30IKEDA Rintarou
KIKUCHI Keiichi48-16YAMADA Yukie
KIKUCHI Keiichi33-31YAMAZAKI Kohei
2019-07-28: 56_Hokkaido_open(Japan)
KIKUCHI Keiichi32-32KOSHIRO Ryuta
TAKENOBU Kosuke41-23KIKUCHI Keiichi
AGESHIMA Kousei43-21KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi51-13IKEDA Rintarou
KIKUCHI Keiichi64-00HOSOKAWA Koujin
MOURI Mayuna47-17KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi63-01OHATA Tatsunosuke
2019-06-30: 78_Sapporo_open(Japan)
KIKUCHI Keiichi55-09TSUCHIGAYA Kouji
SASAKI Sohei46-18KIKUCHI Keiichi
TAKENOBU Kosuke46-18KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi60-04YAMADA Fumio
HAGA Yoshiaki45-19KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi46-18IKEDA Rintarou
2019-05-26: 77_Sapporo_open(Japan)
KIKUCHI Keiichi49-15IKEDA Rintarou
TAKAHASHI Satomi44-20KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi35-29YAMADA Yukie
OKABAYASHI Noguchi54-10KIKUCHI Keiichi
SATO Tetsuya36-28KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi55-09YAMADA Fumio
2019-04-28: 76_Sapporo_open(Japan)
TAKAHASHI Satomi51-13KIKUCHI Keiichi
KIKUCHI Keiichi51-13TOUJOU Mayuri
KIKUCHI Keiichi64-00YAMADA Yoshikatsu
HOSOKAWA Koujin49-15KIKUCHI Keiichi
NOZAKI Jyunetsu53-11KIKUCHI Keiichi
TATENO Yuuya54-10KIKUCHI Keiichi