Ratings

MONASTYRSKI Shay (Israel)

10 tournaments
49 results
Player ID: 200037
2018-02-10: Israeli children Grand-Prix 2.3(Israel)
LAUFER Shachar42-22MONASTYRSKI Shay
DEUTSTH Zohar15-49MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay16-48YOSIFOVICH Danielle
PRESENTE Nimrod54-10MONASTYRSKI Shay
SHIFMAN Shani32-32MONASTYRSKI Shay
2017-10-09: Sukkot children tournament(Israel)
LAUFER Shachar49-15MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay13-51FABIAN Asaf
FABIAN Guy48-16MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay47-17FRIDMAN Tal
SHIFMAN Micky47-17MONASTYRSKI Shay
2017-09-16: Israeli children Grand Prix 2.1(Israel)
BEERI Yonathan42-22MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay18-46YUSUPOFF Yoav
YAROM Tal23-41MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay47-17MONASTYRSKI Dan
FABIAN Guy21-43MONASTYRSKI Shay
2017-05-27: Kfar-Saba children open, 27/05/2017, gp7(Israel)
MONASTYRSKI Shay13-51FRIDMAN Tal
YOSIFOVICH Danielle32-32MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay23-41ASULIN Noam
ASULIN Avner39-25MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay46-18MONASTYRSKI Dan
2017-04-29: Children's Gran Prix, gp6(Israel)
MONASTYRSKI Shay10-54YOSIFOVICH Danielle
FABIAN Guy42-22MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay23-41CHERESHNYA Yaron
MONASTYRSKI Shay50-14ASULIN Avner
MONASTYRSKI Dan30-34MONASTYRSKI Shay
2017-04-13: Pesakh children's open(Israel)
MONASTYRSKI Shay33-31YOSIFOVICH Danielle
SHILOH Ofir24-40MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay06-58SHIFMAN Micky
SHIFMAN Shani06-58MONASTYRSKI Shay
2017-03-18: Kfar-Saba children open, youngest(Israel)
MONASTYRSKI Shay32-32LAUFER Shachar
MONASTYRSKI Dan07-57MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay41-23YOSIFOVICH Amit
SHIFMAN Shani63-01MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay24-40CHERESHNYA Yaron
2017-02-11: Israeli children's Gran Prix, 1.4(Israel)
MONASTYRSKI Shay30-34KRASNOV Asol
MONASTYRSKI Shay22-42FRIDMAN Tal
YOSIFOVICH Amit18-46MONASTYRSKI Shay
SHIFMAN Shani48-16MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay32-32MONASTYRSKI Dan
2017-01-14: Kfar-Saba children open, youngest(Israel)
MONASTYRSKI Shay49-15SCHIFFMAN Raz
AMIZUR Rony37-27MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay14-50CHERESHNYA Yaron
SHIFMAN Shani11-53MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay16-48FABIAN Guy
2016-12-03: Israeli children's Gran Prix, 1.3(Israel)
HERLING-FISHER Noami01-63MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay21-43CHERESHNYA Yaron
SHRIEBMAN Dan34-30MONASTYRSKI Shay
MONASTYRSKI Shay12-52ASULIN Avner
MONASTYRSKI Dan27-37MONASTYRSKI Shay