Ratings

DOBRORADNYKH Sergey (Russia)

3 tournaments
15 results
Player ID: 320004
2012-07-28: 1st RFO tournament - St.-Petersburg(Russia)
DUBOV Alexey46-18DOBRORADNYKH Sergey
DOBRORADNYKH Sergey33-31BOGDANOVA Elena
GUTOROV Ivan39-25DOBRORADNYKH Sergey
DOBRORADNYKH Sergey52-12KUKLIN Anton
2010-08-14: 3st RFO tournament, MOSCOW , August 2010(Russia)
KYRICYN Denis35-29DOBRORADNYKH Sergey
DOBRORADNYKH Sergey37-27KOBZEV Vyacheslav
SHUBYAKOVA Irina15-49DOBRORADNYKH Sergey
AVERKOV Denis28-36DOBRORADNYKH Sergey
DUBOV Tikhon10-54DOBRORADNYKH Sergey
DOBRORADNYKH Sergey15-49SAMCHENKO Alexandr
2008-03-01: 1st RFO tournament, Moscow, March 2008(Russia)
DOBRORADNYKH Sergey33-31MELNIKOV Dmitriy
SOKOLOV Alexandr10-54DOBRORADNYKH Sergey
DOBRORADNYKH Sergey23-41SYACHIN Alexandr
DOBRORADNYKH Sergey26-38SAMCHENKO Alexandr
MORKOTUN Alexandr14-50DOBRORADNYKH Sergey