Ratings

DENG Guodong (China)

1 tournaments
7 results
Player ID: 7200
  • 2012
2012-05-06: 7th Guangzhou Othello Open(China)
GONG Jingshiwon againstDENG Guodong
HUANG Guangyuanwon againstDENG Guodong
DENG Guodongwon againstJIAN Zhihao
CHEN Junwon againstDENG Guodong
HUA Zhibinwon againstDENG Guodong
DENG Guodongwon againstYAN Jianfang
LIAO Yinfengwon againstDENG Guodong