Ratings

GOTO REVERSI (Koudache) (Program)
1 tournaments
7 results
  • 1996
1996-02-18: Tournoi Machines(France)
THEOLE (Becquet) won againstGOTO REVERSI (Koudache)
GOTO REVERSI (Koudache) lost toSPOCK (Delteil)
TOM POUCE (Andriani) lost toGOTO REVERSI (Koudache)
YAPP (Lazard) won againstGOTO REVERSI (Koudache)
GOTO REVERSI (Koudache) lost toCASSIO (Nicolet)
GOTO REVERSI (Koudache) lost toFOREST (Casile)
WINOTHEL (Pinta) won againstGOTO REVERSI (Koudache)