Ratings

TANINO Takumi (Japan)

Japanese name(s): 谷野拓海
22 tournaments
130 results
Player ID: 10122
2007-05-03: 19_Kyoto_open(Japan)
TANINO Takumi56-08OKUDA Hiroyuki
NODA Bintatsu33-31TANINO Takumi
NAGASHIMA Kazuhito42-22TANINO Takumi
TANINO Takumi49-15ONUMA Naofumi
KANAI Kyousuke55-09TANINO Takumi
TANINO Takumi39-25ITO Mitsumasa
ESAKI Yuta47-17TANINO Takumi
2005-06-12: 210th Kyoto Open(Japan)
TANINO Takumiwon againstNAKANO Takao
UNO Toshihirowon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstINOUE Sadahiro
NAKAMORI Hirokiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstMASUDA Kazuhisa
TANINO Takumiwon againstSUGASE Takahiro
2005-05-03: 17_Kyoto_open(Japan)
TANINO Takumi52-12ISHII Miyuki
TANINO Takumi43-21KOMATSU Naoto
TSUJI Shinji33-31TANINO Takumi
TANINO Takumi41-23MATSUMOTO Hiroyuki
NAKAMORI Hiroki34-30TANINO Takumi
KITAGAWA Kanya34-30TANINO Takumi
TANINO Takumi35-29FUKUNAGA Kohachi
2005-04-10: 208th Kyoto Meeting(Japan)
NAKAMURA Shuheiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstYOKOYAMA Chiaki
TANINO Takumiwon againstMASUDA Kazuhisa
TANINO Takumiwon againstFUNAKOSHI Shogo
TANINO Takumiwon againstSUGASE Takahiro
MIYAZAKI Yujiwon againstTANINO Takumi
2005-03-20: 26_Meijin(Japan)
TANINO Takumi33-31SHIMIZU Kouichi
TANINO Takumi34-30DI MEGLIO Fabrice
TANINO Takumi42-22KASHIWAGI Mitsuyoshi
TANINO Takumi49-15TANAKA Keisuke
TANINO Takumi35-29MURAKAMI Takeshi
GOTO Hiroshi35-29TANINO Takumi
TANINO Takumi50-14TOKASUMI Tomohiro
2005-03-13: 207th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstMASUDA Kazuhisa
SUEKUNI Makotowon againstTANINO Takumi
UNO Toshihirowon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstFUNAKOSHI Shogo
TSUJI Shinjiwon againstTANINO Takumi
OKUDA Masashiwon againstTANINO Takumi
2005-02-13: 206th Kyoto meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstIO Hideo
TANINO Takumilost toTAMAKI Suguru
NAKAMORI Hirokiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstNAKAMURA Shuhei
TANINO Takumiwon againstSASAYA Toshihiro
FUKUNAGA Kohachiwon againstTANINO Takumi
2005-01-09: 205th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstNAKAMORI Hiroki
TANINO Takumiwon againstINABA Zumi
TANINO Takumiwon againstSUGASE Takahiro
SUEKUNI Makotowon againstTANINO Takumi
MIYAZAKI Yujiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstNAKANO Shunsuke
2004-10-10: 202nd Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstASANO Yuki
TANINO Takumiwon againstNAKAMURA Shuhei
TANINO Takumiwon againstOHNO Atsuko
SUGASE Takahirowon againstTANINO Takumi
NAKANO Shunsukewon againstTANINO Takumi
SENTOKU Hidefumiwon againstTANINO Takumi
2004-08-08: 200th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstFUKUNAGA Kohachi
TANINO Takumiwon againstTSUJI Shinji
TANINO Takumiwon againstMIYAZAKI Yuji
TAKANO-TSUJI Toshimiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstSUGASE Takahiro
TANINO Takumiwon againstTAMAKI Suguru
2004-07-11: 199th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstSENTOKU Hidefumi
TANINO Takumiwon againstMIYAOKA Tamaki
SUEKUNI Makotowon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstASANO Yuki
SUGASE Takahirowon againstTANINO Takumi
NAKAMURA Shuheiwon againstTANINO Takumi
2004-06-27: Kinki Conference 2004(Japan)
UNO Toshihirowon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstKOBAYASHI Ritsuko
IWATA Hiroyukiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstNISHIMINE Satoru
TANINO Takumiwon againstMATSUMOTO Kazunori
TANINO Takumiwon againstSUZUKI Takao
TOJO Atsushiwon againstTANINO Takumi
2004-06-16: 198th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstAOKI Akira
KURODA Takujiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstASANO Yuki
TANINO Takumiwon againstOKUDA Masashi
TAMAKI Suguruwon againstTANINO Takumi
NAKANO Shunsukewon againstTANINO Takumi
2004-05-09: 197th Kyoto Meeting(Japan)
OKUDA Masashiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstAOKI Akira
TANINO Takumiwon againstNAKANO Takao
TANINO Takumiwon againstMASUDA Kazuhisa
FUNAKOSHI Shogowon againstTANINO Takumi
SENTOKU Hidefumiwon againstTANINO Takumi
2004-05-03: 16_Kyoto_open(Japan)
TANINO Takumi64-00NAKAOKA Tetsuo
TANINO Takumi52-12KINOSHITA Hisako
MIYAOKA Tamaki49-15TANINO Takumi
KAWARADA Yuichi33-31TANINO Takumi
TANINO Takumi44-20TSUCHIDA Daisuke
YOSHIYUKI Suganuma41-23TANINO Takumi
TANINO Takumi42-22FUJITA Mitsunori
2004-04-11: 196th Kyoto Meeting(Japan)
TANINO Takumiwon againstIO Hideo
TANINO Takumiwon againstEIKICHI Masanobu
SUGASE Takahirowon againstTANINO Takumi
NAKAMURA Shuheiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstMATSUZAKA Katsuhiko
TANINO Takumiwon againstNAKANO Shunsuke
2003-06-29: Kinki Conference 2003(Japan)
TANINO Takumiwon againstSUZUKI Takao
TSUCHIDA Daisukewon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstKIMURA Keigo
MIYAZAKI Toruwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstHASHIMOTO Yoshiaki
SENTOKU Hidefumiwon againstTANINO Takumi
2002-08-25: 2nd Anti Resistance Game(Japan)
SUZUKI Kosukewon againstTANINO Takumi
TSUJI Shinjiwon againstTANINO Takumi
SATO Shinjiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstFUNAKOSHI Shogo
TANINO Takumiwon againstKURACHI Takayuki
IMAI Takatoshiwon againstTANINO Takumi
2002-07-28: 30th All Japan(Japan)
SHISEIDO Hiroyukiwon againstTANINO Takumi
KIYOYUKI Kenjiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstTANIDA Kunihiko
2002-07-07: Kinki Conference 2002(Japan)
TANINO Takumiwon againstKIMURA Keigo
TANINO Takumiwon againstMIYAZAKI Toru
TANINO Takumiwon againstTAMAKI Suguru
TAMENORI Hideshiwon againstTANINO Takumi
YAMADA Minoruwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstTSUCHIDA Daisuke
2001-08-05: 29th All Japan(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTANINO Takumi
ARAKI Yasuyukiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstWATANABE Keiichi
2001-06-10: 163rd Kyoto Meeting(Japan)
YAMADA Hideyukiwon againstTANINO Takumi
TANINO Takumiwon againstYOKOYAMA Chiaki
TANINO Takumiwon againstYOKOYAMA Takako
TANINO Takumiwon againstNISHIMINE Satoru
TANINO Takumiwon againstOSADA Koji