Ratings

KIYAMA Hamaya (Japan)

Japanese name(s): 旗山嘉樹
4 tournaments
25 results
Player ID: 10365
2010-12-19: 39_Hokkaido_open(Japan)
KIYAMA Hamaya48-16KOBAYASHI Manabu
KOO Shingo52-12KIYAMA Hamaya
KIYONOBU Kenta42-22KIYAMA Hamaya
KIYAMA Hamaya39-25TAKAHASHI Satomi
KIYAMA Hamaya44-20GOTO Yuichi
SASAKI Sohei34-30KIYAMA Hamaya
OKABAYASHI Noguchi40-24KIYAMA Hamaya
2009-11-15: 2_Sapporo_open(Japan)
INOUE Sugimoto45-19KIYAMA Hamaya
KIYAMA Hamaya52-12MATSUMOTO Michio
KIYONOBU Kenta53-11KIYAMA Hamaya
KIYAMA Hamaya46-18TAKAHASHI Satomi
SASAKI Sohei38-26KIYAMA Hamaya
KIYOYUKI Kenji64-00KIYAMA Hamaya
2009-10-18: Sapporo_1st_comm_conf(Japan)
KIYAMA Hamaya53-11KIYOHARA Hiroshi
KIYAMA Hamaya52-12KOO Shingo
SAGAWA Syuntaro41-23KIYAMA Hamaya
KIYONOBU Kenta47-17KIYAMA Hamaya
TAKENOBU Kosuke37-27KIYAMA Hamaya
OHNO Shingo36-28KIYAMA Hamaya
2008-06-15: Hokkaido conference(Japan)
KIYAMA Hamayalost toYONEYAMA Keiichi
KIYAMA Hamayawon againstOKADA Hionobu
KIYAMA Hamayawon againstSAITO Tadayuki
KIYAMA Hamayawon againstKIYOYUKI Kenji
TAKENOBU Kosukelost toKIYAMA Hamaya
SASAKI Soheiwon againstKIYAMA Hamaya