Ratings

ONOSE Shinyu (Japan)

Japanese name(s): 小野瀬真勇
2 tournaments
11 results
Player ID: 10486
  • 2008
2008-11-01: 43_Mito_Young_Jishi(Japan)
KATO Tomihiro53-11ONOSE Shinyu
ONOSE Shinyu42-22IIJIMA Mizuki
KINOSHITA Takao47-17ONOSE Shinyu
IIJIMA Juei38-26ONOSE Shinyu
ONOSE Shinyu48-16NAGASHIMA Kodai
KINOSHITA Tsutomu40-24ONOSE Shinyu
2008-09-06: 41_Mito_young_Jishi(Japan)
SEKIYAMA Tetsuyuki64-00ONOSE Shinyu
ONOSE Shinyu47-17TAKAHASHI Satayako
EBIHARA Yusuke50-14ONOSE Shinyu
ONOSE Shinyu44-20OHUCHI Rena
OHUCHI Takeshi49-15ONOSE Shinyu