Ratings

43_Mito_Young_Jishi (Japan)
2008-11-01

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6984, SATO, takuma, J, 5.0, 258
  5618, KATO, tomihiro, J, 5.0, 252
 10133, AKITA, kazuya, J, 5.0, 232
 10334, NAGASHIMA, toshiyuki, J, 4.0, 269
 10408, NAKAI, kota, J, 4.0, 215
  6993, EBISAWA, yoshiyuki, J, 4.0, 215
 10068, KINOSHITA, takao, J, 4.0, 202
 10252, KIMURA, hachiro, J, 3.5, 242
 10204, SEKIYAMA, tetsuyuki, J, 3.0, 211
  6987, KINOSHITA, tsutomu, J, 3.0, 204
 10001, SAKABA, shin , J, 3.0, 196
  6991, OHUCHI, syou, J, 3.0, 191
  7040, AKITA, miyu, J, 3.0, 181
 10618, SAWAHATA, toshimatsu, J, 3.0, 154
  6990, KUDOU, hiro, J, 2.5, 196
 10596, NAKAI, terawaki, J, 2.0, 180
 10486, ONO, semayu, J, 2.0, 168
 10617, SAWAHATA, reiko, J, 2.0, 162
 10003, OKOBU, hirona, J, 2.0, 156
 10411, IIJIMA, juei, J, 2.0, 122
  5632, ISAKA, tomoaki, J, 2.0, 120
 10208, OKOBU, hiroyoshi, J, 2.0, 111
 10337, NAGASHIMA, kodai, J, 1.0, 126
 10414, IIJIMA, mizuki, J, 1.0, 122
  7060, AREOLA, gundam, J, 1.0, 62
 10413, CHIME, mitsuki, J, 0.0, 61

 

Here are all results.

2008-11-01: 43_Mito_Young_Jishi(Japan)
KATO Tomihiro53-11ONOSE Shinyu
EBISAWA Yoshiyuki34-30SAWAHATA Reiko
SEKIYAMA Tetsuyuki60-04OKOBU Hiroyoshi
SATO Takuma36-28NAGASHIMA Toshiyuki
SAKABA Shin60-04CHIME Mitsuki
AKITA Miyu33-31NAKAI Kota
AKITA Kazuya38-26KIMURA Hachiro
OKOBU Hirona37-27KUDOU Hiroshi
NAKAI Terawaki56-08IIJIMA Mizuki
IIJIMA Juei39-25OHUCHI Syou
SAWAHATA Toshimatsu47-17NAGASHIMA Kodai
KATO Tomihiro41-23NAKAI Terawaki
SEKIYAMA Tetsuyuki43-21SAKABA Shin
SATO Takuma46-18EBISAWA Yoshiyuki
AKITA Miyu44-20SAWAHATA Reiko
AKITA Kazuya42-22OKOBU Hirona
ONOSE Shinyu42-22IIJIMA Mizuki
OHUCHI Syou53-11NAGASHIMA Kodai
NAKAI Kota33-31NAGASHIMA Toshiyuki
KINOSHITA Takao56-08OKOBU Hiroyoshi
KINOSHITA Tsutomu63-01CHIME Mitsuki
KIMURA Hachiro58-06KUDOU Hiroshi
SAWAHATA Toshimatsu39-25IIJIMA Juei
KATO Tomihiro40-24SEKIYAMA Tetsuyuki
KUDOU Hiroshi52-12SAWAHATA Reiko
SATO Takuma64-00SAWAHATA Toshimatsu
AKITA Kazuya40-24AKITA Miyu
OKOBU Hiroyoshi48-16CHIME Mitsuki
OHUCHI Syou46-18NAKAI Terawaki
NAKAI Kota53-11IIJIMA Juei
NAGASHIMA Kodai54-10IIJIMA Mizuki
NAGASHIMA Toshiyuki52-12EBISAWA Yoshiyuki
KINOSHITA Takao47-17ONOSE Shinyu
KINOSHITA Tsutomu64-00OKOBU Hirona
KIMURA Hachiro32-32SAKABA Shin
EBISAWA Yoshiyuki51-13OKOBU Hiroyoshi
KUDOU Hiroshi48-16NAGASHIMA Kodai
SATO Takuma37-27KATO Tomihiro
SAKABA Shin38-26NAKAI Terawaki
AKITA Miyu44-20SAWAHATA Toshimatsu
AKITA Kazuya45-19SEKIYAMA Tetsuyuki
OHUCHI Syou36-28KINOSHITA Tsutomu
NAKAI Kota36-28KINOSHITA Takao
NAGASHIMA Toshiyuki50-14KIMURA Hachiro
IIJIMA Juei38-26ONOSE Shinyu
IIJIMA Mizuki34-30CHIME Mitsuki
SAWAHATA Reiko37-27OKOBU Hirona
ISAKA Tomoaki64-00OKOBU Hiroyoshi
KATO Tomihiro52-12OHUCHI Syou
EBISAWA Yoshiyuki55-09IIJIMA Juei
SEKIYAMA Tetsuyuki55-09KINOSHITA Tsutomu
AKITA Kazuya42-22SATO Takuma
AREOLA Gundam54-10CHIME Mitsuki
ONOSE Shinyu48-16NAGASHIMA Kodai
OKOBU Hirona42-22IIJIMA Mizuki
NAKAI Kota51-13SAKABA Shin
NAKAI Terawaki53-11SAWAHATA Reiko
NAGASHIMA Toshiyuki54-10AKITA Miyu
KINOSHITA Takao33-31KUDOU Hiroshi
KIMURA Hachiro52-12SAWAHATA Toshimatsu
ISAKA Tomoaki56-08AREOLA Gundam
KATO Tomihiro39-25AKITA Kazuya
EBISAWA Yoshiyuki45-19OHUCHI Syou
SATO Takuma53-11NAKAI Kota
SAKABA Shin32-32KUDOU Hiroshi
OKOBU Hiroyoshi38-26IIJIMA Mizuki
NAGASHIMA Toshiyuki54-10SEKIYAMA Tetsuyuki
KINOSHITA Takao38-26AKITA Miyu
KINOSHITA Tsutomu40-24ONOSE Shinyu
KIMURA Hachiro60-04NAKAI Terawaki
SAWAHATA Toshimatsu36-28OKOBU Hirona
SAWAHATA Reiko52-12NAGASHIMA Kodai