Ratings

KANASASHI Morio (Japan)

Japanese name(s): 金指盛雄
8 tournaments
42 results
Player ID: 10850
2011-09-18: 3_period_Shiruha_conf(Japan)
KANASASHI Morio35-29MAEZIMA Tomiko
KURITA Huzio49-15KANASASHI Morio
YOSHINO Nobuko40-24KANASASHI Morio
NAKANO Kenichi42-22KANASASHI Morio
OKABE Michiaki43-21KANASASHI Morio
2011-02-06: new_year_conference(Japan)
KANASASHI Morio38-26SATO Masuo
SANO Hirotaka64-00KANASASHI Morio
NAMIKI Kazunari42-22KANASASHI Morio
MUKAI Daisuke44-20KANASASHI Morio
2010-11-21: year_forgetting_conf_2010(Japan)
HASEGAWA Toshi52-12KANASASHI Morio
OZAKI Yoshito51-13KANASASHI Morio
NAMIKI Kazunari51-13KANASASHI Morio
KOBAYASHI Tome45-19KANASASHI Morio
KURITA Huzio45-19KANASASHI Morio
2010-09-19: 2_Shiruha_conference(Japan)
KANASASHI Morio35-29TAKADA Ryuji
YASUI Tsugo53-11KANASASHI Morio
KANASASHI Morio33-31OTA Tokiko
KOBAYASHI Tome52-12KANASASHI Morio
YOSHINO Nobuko40-24KANASASHI Morio
KANASASHI Morio47-17MURASE Tetsuko
2010-01-17: 2010_New_Year_conference(Japan)
NAGAO Hiroto48-16KANASASHI Morio
TANAKA Atsushi54-10KANASASHI Morio
KANASASHI Morio53-11GOTO Toshihiro
MAEZIMA Tomiko44-20KANASASHI Morio
KANASASHI Morio37-27NAKANO Masaki
2009-11-29: year_forgetting_conf_2009(Japan)
IZUMI Shinichi48-16KANASASHI Morio
KOBAYASHI Tome37-27KANASASHI Morio
KANASASHI Morio55-09SATO Endo
MUKAI Daisuke64-00KANASASHI Morio
MAEZIMA Tomiko52-12KANASASHI Morio
2009-11-22: 10_Shizouka_conference(Japan)
KANASASHI Morio41-23OKABE Michiaki
KURITA Huzio48-16KANASASHI Morio
IWAMOTO Yoshimi58-06KANASASHI Morio
TAMAIE Kazuko40-24KANASASHI Morio
SUZUKI Toyoharu42-22KANASASHI Morio
KANASASHI Morio46-18YAMAMOTO Yasuko
2009-09-20: 1st_period_Shiruha_conf(Japan)
FUJITA Koichi64-00KANASASHI Morio
SUZUKI Toyoharu53-11KANASASHI Morio
KANASASHI Morio40-24KAZAMA Toichi
HAMADA Kikue55-09KANASASHI Morio
KANASASHI Morio35-29TAMAIE Kazuko
OKABE Michiaki59-05KANASASHI Morio