Ratings

2_Shiruha_conference (Japan)
2010-09-19

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  888, SUGIYAMA, mitsuaki, J, 6.0, 258
 11147, MATSUNAGA, hisashi, J, 5.0, 282
  653, TAKEDA, hajime, J, 5.0, 244
  5518, SHIMONOSONO, kozo, J, 4.0, 242
  6966, SATO, masuo, J, 4.0, 226
 10772, HASEGAWA, shin'ichi, J, 4.0, 224
  600, TAKEDA, kyoko, J, 4.0, 218
  6967, KOBAYASHI, tome, J, 4.0, 193
  6964, YOSHINO, nobuko, J, 4.0, 183
 10440, FUJITA, koichi, J, 3.0, 215
  889, SUGIYAMA, akemi, J, 3.0, 209
 10085, IWAMOTO, yoshimi, J, 3.0, 208
 10930, AKIYAMA, sueo, J, 3.0, 195
 10087, SUGISHITA, takaaki, J, 3.0, 192
  505, YASUI, tsugo, J, 3.0, 181
 10850, KANASASHI, morio, J, 3.0, 162
 11639, NAKANO, sumiko, J, 3.0, 152
 10090, OTA, tokiko, J, 2.0, 183
  6957, MAESHIMA, tomiko, J, 2.0, 183
 10180, OTA, you, J, 2.0, 180
  6965, SUZUKI, toyoharu, J, 2.0, 166
 11550, MURASE, tetsuko, J, 2.0, 145
  6963, OKABE, michiaki, J, 2.0, 145
  791, HASEGAWA, hideko, J, 1.0, 165
 11603, HIDESATO, ryuji, J, 1.0, 122
 10900, TAMAIE, kazuko, J, 0.0, 119

 

Here are all results.

2010-09-19: 2_Shiruha_conference(Japan)
SUGIYAMA Mitsuaki34-30TAKEDA Hajime
MATSUNAGA Hisashi42-22TAKEDA Kyoko
SHIMONOSONO Kozo51-13OKABE Michiaki
SATO Masuo55-09KOBAYASHI Tome
YOSHINO Nobuko48-16OTA You
FUJITA Koichi46-18HASEGAWA Shin'Ichi
SUGIYAMA Akemi41-23AKIYAMA Sueo
YUKA Takaaki40-24IWAMOTO Yoshimi
YASUI Tsugo37-27OTA Tokiko
KANASASHI Morio35-29TAKADA Ryuji
NAKANO Sumiko47-17TAMAIE Kazuko
MAEZIMA Tomiko45-19HASEGAWA Hideko
SUZUKI Toyoharu48-16MURASE Tetsuko
SUGIYAMA Mitsuaki53-11TAKADA Ryuji
MATSUNAGA Hisashi36-28MAEZIMA Tomiko
TAKEDA Hajime45-19OTA Tokiko
SATO Masuo47-17SHIMONOSONO Kozo
HASEGAWA Shin'Ichi45-19TAMAIE Kazuko
TAKEDA Kyoko40-24HASEGAWA Hideko
KOBAYASHI Tome42-22OKABE Michiaki
YOSHINO Nobuko37-27SUZUKI Toyoharu
FUJITA Koichi63-01NAKANO Sumiko
IWAMOTO Yoshimi53-11AKIYAMA Sueo
YUKA Takaaki33-31SUGIYAMA Akemi
YASUI Tsugo53-11KANASASHI Morio
OTA You46-18MURASE Tetsuko
SUGIYAMA Mitsuaki59-05YASUI Tsugo
MATSUNAGA Hisashi57-07YOSHINO Nobuko
TAKEDA Hajime42-22YUKA Takaaki
SHIMONOSONO Kozo47-17SUGIYAMA Akemi
SATO Masuo41-23FUJITA Koichi
TAKEDA Kyoko50-14HASEGAWA Shin'Ichi
KOBAYASHI Tome36-28NAKANO Sumiko
IWAMOTO Yoshimi46-18SUZUKI Toyoharu
KANASASHI Morio33-31OTA Tokiko
AKIYAMA Sueo52-12MURASE Tetsuko
MAEZIMA Tomiko42-22OTA You
OKABE Michiaki35-29TAMAIE Kazuko
TAKADA Ryuji40-24HASEGAWA Hideko
SUGIYAMA Mitsuaki37-27SATO Masuo
MATSUNAGA Hisashi48-16FUJITA Koichi
TAKEDA Hajime35-29IWAMOTO Yoshimi
SHIMONOSONO Kozo47-17MAEZIMA Tomiko
HASEGAWA Shin'Ichi50-14TAKADA Ryuji
TAKEDA Kyoko44-20YUKA Takaaki
KOBAYASHI Tome52-12KANASASHI Morio
SUGIYAMA Akemi53-11SUZUKI Toyoharu
YASUI Tsugo51-13YOSHINO Nobuko
NAKANO Sumiko42-22OKABE Michiaki
OTA Tokiko33-31HASEGAWA Hideko
OTA You48-16AKIYAMA Sueo
MURASE Tetsuko38-26TAMAIE Kazuko
SUGIYAMA Mitsuaki35-29MATSUNAGA Hisashi
TAKEDA Hajime42-22SHIMONOSONO Kozo
SATO Masuo38-26TAKEDA Kyoko
HASEGAWA Shin'Ichi46-18OTA You
KOBAYASHI Tome40-24YASUI Tsugo
YOSHINO Nobuko40-24KANASASHI Morio
SUGIYAMA Akemi39-25MAEZIMA Tomiko
IWAMOTO Yoshimi50-14FUJITA Koichi
YUKA Takaaki64-00NAKANO Sumiko
AKIYAMA Sueo52-12TAKADA Ryuji
SUZUKI Toyoharu39-25OTA Tokiko
MURASE Tetsuko44-20OKABE Michiaki
HASEGAWA Hideko36-28TAMAIE Kazuko
MATSUNAGA Hisashi46-18SATO Masuo
TAKEDA Hajime50-14KOBAYASHI Tome
SHIMONOSONO Kozo58-06IWAMOTO Yoshimi
HASEGAWA Shin'Ichi51-13YUKA Takaaki
TAKEDA Kyoko36-28SUGIYAMA Akemi
YOSHINO Nobuko38-26MAEZIMA Tomiko
FUJITA Koichi53-11YASUI Tsugo
KANASASHI Morio47-17MURASE Tetsuko
NAKANO Sumiko34-30OTA You
AKIYAMA Sueo41-23SUZUKI Toyoharu
OTA Tokiko48-16TAKADA Ryuji
OKABE Michiaki33-31HASEGAWA Hideko
SUGIYAMA Mitsuaki40-24MATSUNAGA Hisashi