Ratings

OHE Terutoyo (Japan)

Japanese name(s): 大江輝豊
5 tournaments
29 results
Player ID: 11228
2013-06-16: 41_All_Japan_Chubu_prelim(Japan)
KANOU Eishi55-09OHE Terutoyo
HAYASHI Taka52-12OHE Terutoyo
HIURA Ryo49-15OHE Terutoyo
HAGA Kazutoshi61-03OHE Terutoyo
SUGIYAMA Toshio52-12OHE Terutoyo
2013-03-20: 42_Nagoya_new_star_games(Japan)
OHE Terutoyo42-22KATAGIRI Masashi
MIURA Hideki37-27OHE Terutoyo
OHE Terutoyo37-27SHIMIZU Mochizuki
FUJIOKA Ken38-26OHE Terutoyo
OHE Terutoyo33-31YAMADA Yutaka
KIMURA Koichi40-24OHE Terutoyo
2012-12-23: 41_Nagoya_new_star_games(Japan)
OHE Terutoyo34-30MIURA Hideki
KIMURA Koichi33-31OHE Terutoyo
WAKAMORI Hiroyawon againstOHE Terutoyo
OHE Terutoyo43-20OKUNO Naokazu
IWASE Mutsumi38-26OHE Terutoyo
OHE Terutoyo44-20YAMADA Yutaka
2012-11-25: 5_Chukyo_open(Japan)
SUZUKI Kosuke48-16OHE Terutoyo
OHE Terutoyo35-29OHE Yoshimaru
HASHIMI Kazumi44-20OHE Terutoyo
TSUKAMOTO Hiroaki54-10OHE Terutoyo
KATO Teru56-08OHE Terutoyo
ONUMA Yuichi48-16OHE Terutoyo
2012-09-16: 40_Nagoya_new_star_games(Japan)
OHE Terutoyo34-30TSUKAMOTO Hiroaki
MIURA Hideki39-25OHE Terutoyo
KAWAKAMI Takahashi39-25OHE Terutoyo
OHE Terutoyo39-25KATO Teru
IWASE Mutsumi37-27OHE Terutoyo
OHE Terutoyo41-23KINOSHITA Akihiro