Ratings

OTATE Ashihara (Japan)

Japanese name(s): 小立英幸
3 tournaments
16 results
Player ID: 11248
2003-08-02: 31st All Japan(Japan)
SASAKI Soheiwon againstOTATE Ashihara
IWASAKI Kazuowon againstOTATE Ashihara
OTATE Ashiharawon againstKAGA Makoto
2003-03-22: 24_Meijin(Japan)
OTATE Ashihara36-28NODA Bintatsu
SASAKI Sohei41-23OTATE Ashihara
OTATE Ashihara33-31KINOSHITA Hisako
TSUJI Shinji43-21OTATE Ashihara
OTATE Ashihara38-26KURODA Takuji
UNO Takefumi33-31OTATE Ashihara
MATSUMOTO Hiroyuki37-27OTATE Ashihara
2001-11-23: Kansai Championship B 2001(Japan)
OTATE Ashiharawon againstKOBAYASHI Manabu
NISHIMINE Satoruwon againstOTATE Ashihara
OTATE Ashiharawon againstMATSUMOTO Kishie
OTATE Ashiharawon againstTAKIGAWA Mitsuaki
OTATE Ashiharawon againstISEDA Katsuya
NIKI Hayatowon againstOTATE Ashihara