Ratings

SHOJI Haruka (Japan)

Japanese name(s): 庄司遥香
2 tournaments
11 results
Player ID: 11474
2002-02-10: 171st Kyoto Meeting(Japan)
SHOJI Harukawon againstOKUDA Masashi
SHOJI Harukawon againstTSUBOUCHI Masao
TAMAKI Suguruwon againstSHOJI Haruka
SHOJI Harukawon againstNISHIMINE Satoru
SHOJI Harukawon againstSUNAMI Yutsuka
2001-11-23: Kansai Championship B 2001(Japan)
SHOJI Harukawon againstKIMURA Keigo
HIRAKI Tatsuyawon againstSHOJI Haruka
SHOJI Harukawon againstMAEDA Ryuzo
SHOJI Harukawon againstMINAMI Oh
SHOJI Harukawon againstNISHIKAWA Hirose
SHOJI Harukawon againstYAMADA Minoru