Ratings

SUZUKI Sugaya (Japan)

Japanese name(s): 鈴木政子
4 tournaments
22 results
Player ID: 11581
2014-09-14: 6_Silver_tournament(Japan)
SUGIYAMA Mitsuaki49-15SUZUKI Sugaya
SHIBATA Kenichirou39-25SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya51-13NISHIO Yoko
SUZUKI Sugaya34-30OTA You
SUZUKI Sugaya42-22MURASE Tetsuko
SUZUKI Sugaya48-16FUJITA Koichi
2013-05-06: 43_blue_sky_conference(Japan)
ARAKI Yasuyuki48-16SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya42-22TAKESHIMA Sakihiro
KAWAMURA Yoshihiro46-18SUZUKI Sugaya
OTA Tokiko34-30SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya43-21MURASE Tetsuko
YAMADA Yuto47-17SUZUKI Sugaya
2010-08-15: 72_Hamamatsu_meeting(Japan)
OZAKI Yoshito47-17SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya44-20SUZUKI Kisa
OTA Tokiko34-30SUZUKI Sugaya
OTA Keiichi47-17SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya42-22NOGUCHI Kiyouko
2010-05-02: 40 blue sky conference(Japan)
TOMOTA Yusuke64-00SUZUKI Sugaya
SUZUKI Sugaya34-30NOGUCHI Kiyouko
OTA You47-17SUZUKI Sugaya
SAKAKIBARA Takuma39-25SUZUKI Sugaya
ITO Toshiko45-19SUZUKI Sugaya