Ratings

72_Hamamatsu_meeting (Japan)
2010-08-15

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  6854, OZAKI, yoshihito, J, 5.0, 224
 10342, TOMOTA, yusuke, J, 4.0, 219
  5524, NAGAO, hiroto, J, 4.0, 210
 10896, TAKAHASHI, siu, J, 4.0, 200
  6955, IWASAKI, masaaki, J, 4.0, 179
  7067, NAGAYA, tosiko, J, 3.0, 193
 10440, FUJITA, koichi, J, 3.0, 187
  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 3.0, 183
  6961, HASEGAWA, toshi, J, 3.0, 180
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 3.0, 177
  6951, FUJITA, takeshi, J, 3.0, 176
 10173, KAWAMURA, toyoto, J, 3.0, 173
 10090, OTA, tokiko, J, 3.0, 170
  6952, SANO, hirotaka, J, 3.0, 162
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 3.0, 158
 10879, OTA, keiichi, J, 3.0, 157
 11326, TAKESHIMA, sakihiro, J, 3.0, 142
  5527, GOTO, masahiro, J, 3.0, 119
  5644, IZUMI, shinichi, J, 2.0, 160
 10088, SATO, alex, J, 2.0, 154
 11581, SUZUKI, sugaya, J, 2.0, 150
  6916, MIZUNO, keigo, J, 2.0, 145
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 135
 11504, HORIE, yoshinori, J, 2.0, 134
 10175, SUZUKI, kisa, J, 2.0, 132
 10649, TATEISHI, katsuhiro, J, 1.0, 155
 10180, OTA, you, J, 1.0, 133
 10919, TAKIKAWA, akurai, J, 1.0, 124
 10552, NOGUCHI, kiyouko, J, 1.0, 116
  5616, TANAKA, atsushi, J, 1.0, 98
  6962, MUKAI, daisuke, J, 1.0, 83
 11550, MURASE, tetsuko, J, 0.0, 115
 10171, KAWAMURA, yoshihiro, J, 0.0, 77

 

Here are all results.

2010-08-15: 72_Hamamatsu_meeting(Japan)
TOMOTA Yusuke41-23NAMIKI Kazunari
NAGAO Hiroto41-23TANAKA Atsushi
IWASAKI Masaaki34-30TAKIGAWA Mitsuaki
ARAKI Yasuyuki55-09KAWAMURA Yoshihiro
FUJITA Takeshi44-20MUKAI Daisuke
SANO Hirotaka42-22KOZUKA Katsuhiko
IZUMI Shinichi46-18KOBAYASHI Manabu
MIZUNO Keigo44-20TATEISHI Katsuhiro
OZAKI Yoshito47-17SUZUKI Sugaya
TAKAHASHI Shiu49-15HASEGAWA Toshi
NAGAYA Toshiko49-15MURASE Tetsuko
FUJITA Koichi59-05TAKESHIMA Sakihiro
OTA Tokiko42-22KAWAMURA Toyoto
OTA Keiichi43-21OTA You
SATO Endo50-14NOGUCHI Kiyouko
HORIE Yoshinori45-19SUZUKI Kisa
GOTO Masahiro34-30NAGAO Hiroto
KOZUKA Katsuhiko53-11MUKAI Daisuke
FUJITA Takeshi41-23MIZUNO Keigo
SANO Hirotaka35-29TOMOTA Yusuke
NAMIKI Kazunari36-28IWASAKI Masaaki
IZUMI Shinichi45-19ARAKI Yasuyuki
TANAKA Atsushi34-30TAKIGAWA Mitsuaki
TATEISHI Katsuhiro51-13KOBAYASHI Manabu
OZAKI Yoshito52-12HORIE Yoshinori
TAKAHASHI Shiu34-30NAGAYA Toshiko
FUJITA Koichi33-31SATO Endo
HASEGAWA Toshi40-24MURASE Tetsuko
KAWAMURA Toyoto42-22OTA You
OTA Keiichi34-30OTA Tokiko
TAKESHIMA Sakihiro45-19NOGUCHI Kiyouko
SUZUKI Sugaya44-20SUZUKI Kisa
TOMOTA Yusuke54-10MIZUNO Keigo
NAGAO Hiroto36-28TATEISHI Katsuhiro
IWASAKI Masaaki41-23TANAKA Atsushi
GOTO Masahiro36-28SANO Hirotaka
KOZUKA Katsuhiko48-16ARAKI Yasuyuki
FUJITA Takeshi43-21IZUMI Shinichi
NAMIKI Kazunari46-18KAWAMURA Yoshihiro
KOBAYASHI Manabu33-31TAKIGAWA Mitsuaki
OZAKI Yoshito40-24FUJITA Koichi
TAKAHASHI Shiu47-17OTA Keiichi
HASEGAWA Toshi55-09TAKESHIMA Sakihiro
KAWAMURA Toyoto48-16HORIE Yoshinori
OTA Tokiko34-30SUZUKI Sugaya
SATO Endo46-18NAGAYA Toshiko
SUZUKI Kisa33-31OTA You
NOGUCHI Kiyouko42-22MURASE Tetsuko
TOMOTA Yusuke37-27KOZUKA Katsuhiko
NAGAO Hiroto47-17IZUMI Shinichi
IWASAKI Masaaki39-25TATEISHI Katsuhiro
GOTO Masahiro43-21FUJITA Takeshi
ARAKI Yasuyuki46-18TANAKA Atsushi
SANO Hirotaka49-15NAMIKI Kazunari
MIZUNO Keigo45-19MUKAI Daisuke
KOBAYASHI Manabu45-19KAWAMURA Yoshihiro
OZAKI Yoshito35-29TAKAHASHI Shiu
NAGAYA Toshiko48-16OTA Tokiko
FUJITA Koichi48-16HASEGAWA Toshi
KAWAMURA Toyoto47-17SATO Endo
OTA Keiichi47-17SUZUKI Sugaya
TAKESHIMA Sakihiro39-25SUZUKI Kisa
HORIE Yoshinori45-19NOGUCHI Kiyouko
OTA You39-25MURASE Tetsuko
TOMOTA Yusuke58-06GOTO Masahiro
NAGAO Hiroto56-08SANO Hirotaka
IWASAKI Masaaki37-27FUJITA Takeshi
KOZUKA Katsuhiko33-31IZUMI Shinichi
ARAKI Yasuyuki41-23MIZUNO Keigo
NAMIKI Kazunari38-26KOBAYASHI Manabu
TAKIGAWA Mitsuaki33-31TATEISHI Katsuhiro
MUKAI Daisuke33-31KAWAMURA Yoshihiro
OZAKI Yoshito50-14KAWAMURA Toyoto
TAKAHASHI Shiu41-23FUJITA Koichi
NAGAYA Toshiko48-16OTA Keiichi
HASEGAWA Toshi54-10SATO Endo
OTA Tokiko48-16HORIE Yoshinori
TAKESHIMA Sakihiro44-20OTA You
SUZUKI Sugaya42-22NOGUCHI Kiyouko
SUZUKI Kisa35-29MURASE Tetsuko